"ובחרת 

בחיים..."

 הרצאתו של שלומי אביטן

קראו עוד